Ericksoni nyelvi minták

Ericksoni nyelvi minták

1. Mik az ericksoni nyelvi minták, és mire használhatók?

Az ericksoni minták olyan nyelvi minták, amelyekkel hatékonyabban, céltudatosabban szólhatunk az emberek tudattalanjához: úgy fogalmazunk, hogy a kommunikációs helyzetből a lehető legjobbat hozzuk ki. Részletesen Milton H. Erickson, híres amerikai hipnoterapueta-gyógyító munkájának nyelvészeti elemzésében írta le őket Richard Bandler és John Grinder(az NLP megalkotói). Az ericksoni minták gyakorlati folyamatutasítások: fogalmazz egy bizonyos módon, és valószínűbb, hogy eléred a célodat.

Az ericksoni mintákat a terápiától a reklámnyelvig, a politikai beszédtől a lélektani vagy spirituális szövegekig sokan alkalmazzák, de többnyire ösztönösen. A különbség az, hogy e tanfolyamokon megtanuljuk észlelni őket, és elkezdjük tudatosan alakítani beszédünket, írásbeli fogalmazásunkat. Vannak ugyan őstehetségek (mint pl. maga Milton Erickson), de az a szép, hogy e készség tanulható és begyakorolható, akár egy más országban beszélt nyelv vagy egy számítógépes kód. Az ericksoni kommunikáció javíthatja a személyközi kapcsolatokat – pl. gyermeknevelés, vállalati kommunikáció – de akár a nyelvtanulást vagy a sportot is elősegítheti.

 

2. Hogyan lehet az ericksoni mintákat megtanulni és begyakorolni?

Az NLP-tanfolyamok évtizedes tapasztalatai szerint a legjobb módszer az, hogy egyre több, tudatosan felismert mintát a helyszínen kipróbálunk: párokban vagy hármas csoportokban. Bevált módszer, hogy először úgynevezett „ericksoni transz” kiváltását gyakoroljuk a tanfolyamokon, és gyűjtjük a visszajelzést. (Az ericksoni transz olyan, mint egyfajta „vezetett meditáció” – a gyakorló beszédjével enyhén megváltozott tudatállapotokat céloz meg, míg társa ellazít, behunyt szemmel hallgatja, majd cserélnek). Akkor is célravezető így tanulni, ha egyáltalán nem tervezzük, hogy vezetett meditációt vagy terápiás-személyiségfejlesztést tartunk – lehet, hogy reklámszöveget akarunk írni, vagy javítani szeretnénk a munkahelyi kommunikációt. Az NLP-tanfolyamokon bevált „transzmódszerrel” nemcsak gyorsabban ragadnak ránk a nyelvi minták, hanem közvetlenül is tapasztalhatjuk, hogy a másik emberre milyen hatással vannak. Általában a résztvevők személyes céljait használjuk fel arra, hogy a tanfolyamon gyakoroljunk (pl. hogy valaki könnyebben tanuljon angolul, vagy, hogy türelmesebb legyen az anyósával), illetve írásban is fogalmazunk elképzelt gyakorlati célokról (pl. hogy a polgármester kövezze ki az utat). Ezután abba is belekóstolunk, miként lehet bármiféle „transzállapot” nélkül – akár beszélgetésben, akár írásban bevetni egy-két hasznos mintát.

Igen mulatságos eredményekhez vezet, amikor megtanuljuk észlelni mások kommunikációjában az ericksoni mintákat, és megtesszük az első lépéseket azon az úton, hogy „visszafordítsuk” e rejtett parancsokat.

 

3. Mennyit kell tanulni és gyakorolni ahhoz, hogy az ember hatékonyan alkalmazza az ericksoni mintákat? Nehéz megtanulni őket, ha nem születtünk őstehetségnek?

Már a legalapvetőbb négy-öt minta tudatos begyakorlása is kozmikus sebességre gyorsíthatja az ember kommunikációs hatékonyságát. Az NLP Comprehensive mintegy húsz nyelvi minta begyakorlását írta elő ahhoz, hogy a tanfolyamok személyiségfejlesztő és kommunikációs céljait elősegítse. Ennek mai magyar változatát jegyzetben a résztvevők rendelkezésére bocsátjuk. Gyakran azokat a mintákat tanulják meg jól használni a résztvevők, amiket egyszer-kétszer a tanfolyamon is bevetettek.

Van, akinek rögtön olajozottan megy, mert van valamilyen nyelvi tudatossága, másnál először tudatosabb figyelmet igényel – mint pl. amikor először tanulunk sebességet váltani. Később, az autóvezetéshez hasonlóan, már nem kell feltétlenül tudatosan komponálnunk. Könnyebben megy a kezdés azoknak, akik egyáltalán képesek figyelni hangjukra, beszédjükre (ami szintén tanulható készség, mint a zenei hallás). Aki rákap ezekre a nyelvi mintákra, és folyamatosan eljátszik velük, mintegy szórakozásból, hamar készségszinten tudja őket alkalmazni – akár személyes, akár szakmai közegben. Igen jól mulathat az őstehetség is, akinek amúgy is van érzéke az ericksoni fogalmazáshoz, mikor ráismer kedvenc nyelvi mintáira, és újabbakat is kipróbál. (Sok híres terapeuta egész életében csak négy-öt nyelvi mintát alkalmaz tudatosan.) Abból is sokat lehet tanulni, hogy egyáltalán eszünkbe jusson használni e készségünket ott, ahol eddig pl. csak erőltetéssel, konfliktussal vagy racionális érvekkel próbálkoztunk.

 

4. Kell-e még más hozzá, hogy jól megtanuljuk és alkalmazzuk az ericksoni mintákat? Szükséges-e NLP-t tanulnunk ahhoz, hogy jól menjen?

Mindössze három egyéb NLP-s elemre van szükség a tanfolyamhoz:

1. a fizikai és egyéb szintű rokonszenv (rapport) kialakítására, valamint
2. arra, hogy kezdjünk tudatára ébredni az érzékszervi rendszereknek (látás, hallás, beszéd, tapintás, szaglás stb.), és azok nyelvi megjelenítésének. (E két elemet olykor már az értékesítésben képzést szerzett emberek is gyakorolják.)
A 3. elem a kommunikáció külső-belső környezete, mintegy hatástanulmány (NLP-s műszóval: „ökológia”). Ez biztosítja, hogy kommunikációnkkal elért eredményeink hosszú távúak és reálisak legyenek.

Ennél több NLP-t nem kell tudnunk (hacsak nem célunk az NLP-terápia), e három alapelvet viszont állandóan gyakorolnunk kell, ha azt szeretnénk, hasson, amit elvont szinten megértettünk és elkezdtünk gyakorolni. Az NLP alap- és mestertanfolyamain egyébként az emberi percepció tanulmányozásától a mély személyiségfejlesztő technikákig rengeteg mindent tanulnak a résztvevők több száz órás képzéseken. Ezt mind nem szükséges megtanulni ahhoz, hogy ericksoni módon kommunikáljunk (maga Dr. Erickson sem ismerte őket). Fordítva viszont ez nem áll: az NLP különféle módszerei csakis akkor hatékonyak, ha alkalmazójuk valamennyire képes ericksoni módon kommunikálni.

Tapasztalatom az, hogy realista felfogású, nyitott, játékos embereknek megy a legjobban mind az NLP, mind a tudatos ericksoni nyelvhasználat.

Melocco János
http://melocco.nnx.hu

Megosztás